فیلتر ها

AVALANCHE

AVALANCHE

دستگاه داپلر عروق مغزی(TCD) 

تشخیص و تمایز امبولی 

اسکن هم زمان عمق های مختلف جهت سهولت در یافتن عروق داخل جمجمه ای

تشخیص گرفتگی و انسداد بصورت خودکار

M-MODE

پروب هایHz  2,4 (کاروتید و عروق داخل جمجمه )

بدون نیاز به ارت کاملا پرتابل

ISO 13485, CE

ساخت سنگاپور 

 

فرم مشاوره سریع

Call Now