دانشنامه

خرید دستگاه QEEG

فروش دستگاه QEEG

خرید دستگاه QEEG به یک ضرورت در اغلب بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها که در حوزه الکتروانسفالوگرافی یا همان پردازش نقشه مغزی فعالیت دارند؛ تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید »

Call Now