نرم افزارها

Curry

QEEG

QEEG

نرم افزار نقشه برداری کمی مغزی

توصیف فرکانس امواج مغزی

نمای ۳ بعدی از ضایعات احتمالی موجود در ساختمان های عمقی مغز

تشخیص ناحیه «برودمن» درگیر در اختلالات مغزی

 به روزترین ودر دسترس ترین ابزار تصویر برداری عملکردی از مغز

ارائه پایگاه داده ای از امواج مغزی نرمال با توجه به سن و جنس و امکان مقایسه افراد با جامعه نرمال هم سن و همجنس

نمایش ارتباطات نورونی و تعیین ارتباطات نرمال

شاخص ضربه مغزی

 

 

Curry

تلفیق تصاویر پزشکی ماخوذه از MRI, CT Scan, MEG, PET Scan, fMRI, با سیگنال های EEG جهت آشکارسازی نقاط کانونی شروع تشنج در بیماران صرع 

قدرتمندترین ابزار تفسیر و تحلیل آنلاین دیتا در حوزه علوم اعصاب 

نرم افزار اصلی و متداول مورد استفاده در انجمن نورولوژی و نوروسرجری آمریکا 

ارائه مشاوره پیش از عمل جراحی با صحت 87 درصد

ورود همزمان با اخذ دیتا به نرم افزار مطلب از طریق پروتوکول TCP/IP

آنالیز Brain Computer Interface

ثبت و پردازش آنلاین دیتا ، سازگار با آمپلی فایر با  بالاترین سمپل ریت در جهان

امکان ثبت و تحلیل دیتا تا 45 روزبصورت نامحدود

محصول مشترک Compumedics, Neuroscan 

ساخت آمریکا

 

 

فرم مشاوره سریع

Call Now