دستگاه نوار مغز

دستگاه نوار مغز

آیا می دانید که چرا استفاده از دستگاه نوار مغز یا همان دستگاه EEG مهم است ؟ اگر قصد خرید این دستگاه را دارید، آیا می دانید چگونه و از کجا باید آن را تهیه کنید ؟ مغز شما یکی از پیچیده ترین و جذاب ترین پدیده های جهان است. مغز به شما این امکان […]

Call Now